Фестивал на чај 2017

Проект на Здружението на граѓани Дијалог од Скопје кој започна во 2014 год. и континуирано се реализира веќе трета година по ред. 

Сите компоненти опфатени на Фестивалот на чај, се остварливи единствено со извонредната соработка со луѓето, фирмите, Институтите во чиј фокус на работа или култура на дејствување е чајот како производ од природата.